• slide1
  • slide2
  • slide3

ปี 2012- ปัจจุบัน

 วัดนักบุญฟรังซีส เซเวียร์ หมู่บ้านจำปา

       คุณพ่อวีรชัย ศรีประมงค์ เป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญฟรังซีส เซเวียร์ หมู่บ้านจำปา  และอีก 6 วัดลูก (ชุมชนเวียดนาม) งานอภิบาลที่เขตลุ่มแม่น้ำโขง วัดจำปามีมิสซาทุกวันในตอนเย็น พิธีล้างบาป ตามรูปแบบชาว
เวียนดนาม คือพ่อแม่ไม่ได้แต่งงานลูกไม่สามารถล้างบาปได้ เป็นปัญหาต้องหาทางออกและช่วยเหลือ มีการล้างบาปเด็กอย่างต่อเนื่องแทบทุกเดือน

 งานอภิบาลส่งศีลคนป่วยทุกวันศุกร์ต้นเดือน

     กิจการของวัดต่างๆ การรวบรวมชาวบ้านง่ายเพราะเป็นหมู่บ้านคาทอลิกทั้งหมด ไม่มีค่าแรงอะไรทั้งสิ้นในงานซ่อมแซมหรือก่อสร้างของวัด เพราะสัตบุรุษเป็นช่างก่อสร้าง งานพัฒนา คือ ทำถนน  ทำป้าย ทำเพดาน ซื้อที่ฝังศพ   ซื้อทรายถมที่ เป็นสนามให้เด็กได้เล่นกีฬา และนั่งเล่น ในช่วงน้ำลด

      งานอภิบาล  สวดเดือนแม่พระตามบ้านและแห่   สวดและแห่ นักบุญฟรังซิส เซเวียร์ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมของวัดจำปา (เกิดอัศจรรย์มากมาย)

เอกสารเกี่ยวกับงานแพร่ธรรม

เว็บบล็อกวัดในความดูแล

TMS Facebook page

วิดีโอ 25 ปี คณะธรรมทูตไทย

รายการ Power of Love การทำงานแพร่ธรรมกับกลุ่มชาติพันธ์ ของศูนย์คาทอลิกแม่จัน เชียงราย

รายการ Power of Love เปิดเสกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 1

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 2

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 3

สถิติผู้เข้าชม

Today14
Yesterday5
Week14
Month66
All41678

Currently are one guest and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions